Privacyverklaring

Privacyverklaring

V.O.F. Autobedrijf Verkaik, gevestigd aan De Groendijck 49 3466 NJ Waarder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Groendijck 49
3466 NJ Waarder
0348-501429
https://verkaikwaarder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Autobedrijf Verkaik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verkaikwaarder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V.O.F. Autobedrijf Verkaik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– V.O.F. Autobedrijf Verkaik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

V.O.F. Autobedrijf Verkaik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.O.F. Autobedrijf Verkaik) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.O.F. Autobedrijf Verkaik bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft deze niet langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.O.F. Autobedrijf Verkaik verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V.O.F. Autobedrijf Verkaik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

V.O.F. Autobedrijf Verkaik gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Autobedrijf Verkaik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verkaikwaarder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.O.F. Autobedrijf Verkaik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V.O.F. Autobedrijf Verkaik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@verkaikwaarder.nl.

 

rijbewijzen tot en met 31 mei 1996

In de rijbewijzen, die tot en met 31 mei 1996 zijn afgegeven, staan nog de begrippen ledig gewicht en ledig gewicht + laadvermogen. Sinds 1 juni 1996 heten deze begrippen ledige massa en toegestane maximum massa.

Ledige massa trekkend voertuig: 700 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 730 kg
Vereist: Rijbewijs B Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 750 kg.
Ledige massa trekkend voertuig: 750 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 950 kg
Vereist: Rijbewijs BE Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 750 kg en is tevens meer dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig.
Ledige massa trekkend voertuig: 2800 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 850 kg
Vereist: Rijbewijs BE Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 750 kg en die van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500 kg.

Ledige massa trekkend voertuig: 2800 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 740 kg
Vereist: Rijbewijs B Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan 750 kg.
Ledige massa trekkend voertuig: 1600 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 2000 kg
Vereist: Rijbewijs BE Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig en de toegestane maximum massa van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500 kg.
Ledige massa trekkend voertuig: 1450 kg Toegestane maximum massa aanhangwagen: 1430 kg
Vereist: Rijbewijs B Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is minder dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig en de toegestane maximum massa van de totale combinatie bedraagt minder dan 3500 dan kg.

Contact

0348-501429

Showroom

De Groendijck 49
3466 NJ Waarder

Email

info@verkaikwaarder.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur
zaterdag 09.00 – 13.00 uur
Tijdens openingstijden: 0348-501429
’s avonds op afspraak

Stuur een bericht